Biosmedica.eu

Menu

Galeria

W przygotowaniu !

Biosmedica.eu - Strona główna

Gabinet Biosmedica ukierunkowany jest na kompleksową i szeroko pojętą rehabilitację która specjalizuje się w dysfunkcjach narządu ruchu i schorzeniach o charakterze somatycznym. Dolegliwości postrzegane są jako całościowy związek przyczynowo-skutkowy w organizmie człowieka, a nie jako jedna odmienna choroba. Model terapii stosowany w gabinecie jest nastawiony na leczenie przyczyny, a nie tylko objawów i skutków zaburzeń, jakie występują w układzie mięśniowo-szkieletowym,często ukryte w głębokich warstwach podkorowych centralnego układu nerwowego.

Swój plan usprawniania oraz koncepcję terapeutyczną opieram głównie na funkcjonalnym łączeniu medycyny manualnej z akupunkturą. Metody te, już same w sobie posiadają ogromny potencjał, a we wzajemnej integracji są bardzo skuteczne i naturalne, kładące bardzo duży nacisk na profilaktykę oraz mobilizujące organizm do samoleczenia oraz odzyskiwania pełni sił fizycznych i psychicznych.

Profilaktyka i autoterapia są praktyczną realizacją myśli prof. K. Lewita („ojca medycyny manualnej”), która mówi, iż optymalną sytuacją zdrowotną jest ta, kiedy pacjent leczy się sam, zaś terapeuta dostarcza mu jedynie wiedzy i umiejętności jak tego dokonywać samodzielnie.

Pamiętaj, że ból jest sygnałem – swoistym dzwonkiem alarmowym i nie należy go lekceważyć.
Zwłaszcza taki ból, który po spoczynku nie ustępuje.


Mapka dojazdu

Biosmedica
Gabinet medycyny
manualnej i akupunktury
Łukasz Michalak
ul. Polna 8
87-720 Ciechocinek

Copyright 2015 -2019 biosmedica.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone